PENDAFTARAN DIBUKA Events

SEMINAR EKSKLUSIF
Dewan Seminar Masjid Al Umm . Bangi Selangor
October 26, 2019
SEMINAR 15 JAM KHATAM KITAB ( Kitab Bahrul Lahut)
DEWAN SEMINAR 1 ,MASJID SEBERANG JAYA PULAU PINANG
November 9, 2019
SEMINAR 15 JAM KHATAM KITAB TASAWUF (Kitab QAMARUL HUDA)
DEWAN SEMINAR 1 ,MASJID SEBERANG JAYA PULAU PINANG
April 13, 2019
2020 FEB SEBERANG JAYA (Kitab Sullamut Tauhid)
DEWAN SEMINAR 1 ,MASJID SEBERANG JAYA PULAU PINANG
January 26, 2019
TUISYEN BULANAN KELAS PENGAJIAN KITAB
DEWAN SEMINAR 1 ,MASJID SEBERANG JAYA PULAU PINANG
PENGAJIAN PERUBATAN ISLAM